Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 44
Lượt đã truy cập 4867662
Phòng ban
24/11/2010  
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
       Địa chỉ: khu hành chính UBND thành phố Vị Thanh, số 425, đường Trần Hưng Đạo, phường I, thành phố Vị Thanh
 

LÃNH ĐẠO

--------oo00oo--------

 

Trưởng phòng:


            Nguyễn Thị Thủy

 

Phó Trưởng phòng:

          

            Nguyễn Thị Diễm

             Trần Thế Giàu

 

Điện thoại:

     (0711).3876.309; (0711).3876.315

 

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

 

 

     1. Vị trí - chức năng:

 

         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Vị Thanh có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: lao động việc làm; dạy nghề, tiền lương, tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ; chăm sóc trẻ em; phòng chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

 

         Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

     2. Nhiệm vụ - quyền hạn:

 

              a. Nhiệm vụ - quyền hạn chung:

 

         - Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn và tổ chức triển khai thực hiện theo các quy định của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

         - Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn 5 năm và hàng năm về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.

 

         - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ cho công tác Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

         - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về đánh giá tình hình, kết quả triển khai công tác Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn với Chủ tịch UBND thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

         - Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn theo quy định.

 

         - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khên thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ,công chức của cơ quan theo quy định.

 

         - Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

 

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

 

              b. Nhiệm vụ - quyền hạn cụ thể đối với từng lĩnh vực công tác:

 

         - Xây dựng và trình UBND thành phố kế hoạch phối hợp với các ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở thành phố trong việc thực hiện các nhiệm vụ về chăm sóc người có công, đối tượng xã hội, bảo vệ và trẻ em; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch phối hợp sau khi được phê duyệt; chỉ đạo, tổ chức các ngày kỷ niệm như “Ngày thương binh Liệt sỹ”, “Tháng hành động vì trẻ em”,…trên địa bàn thành phố.

 

         - Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện pháp luật về chính sách lao động, việc làm, an toàn lao động, vệ sinh lao động, dạy nghề, bảo hiểm xã hội, thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; xóa đói giảm nghèo,phòng chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới trên địa bàn.

 

         - Trực tiếp tham mưu cho UBND thành phố về công tác cai nghiện ma túy, là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo cai nghiện ma túy và phòng chống tội phạm ma túy trên địa bàn thành phố.

 

         - Hướng dẫn, kiểm tra UBND các xã, phường quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm và các công trình ghi công liệt sỹ; chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý các công trình được giao.

 

         - Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm,sản xuất của tập thể thương binh, người tàn tật, cơ sở giáo dục, cai nghiện ma túy, mại dâm trên địa bàn thành phố.

 

         - Tham mưu cho UBND thành phố về công tác lao động - việc làm, phối hợp với cơ quan chức năng giúp UBND thành phố theo dõi việc quản lý và sử dụng lao động công ích hàng năm.

 

         - Tổ chức ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác Lao động - Thương binh và Xã hội, thu thập, lưu trữ và phổ biến thông tin phục vụ cho quản lý, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình nhiệm vụ được giao cho UBND thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Ban biên tập
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn