Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 43
Lượt đã truy cập 4867666
Phòng ban
22/11/2010  
Phòng Y tế
      
 

 

LÃNH ĐẠO

--------oo00oo--------

 

Trưởng phòng:

 

  •     Võ Phước Thiện

 

Phó Trưởng phòng:

 

  •      Ngô Văn Tâm

 

Điện thoại:

  •    (0711).3561.190

 

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

 

 

   

    1. Vị trí - chức năng:


         Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Vị Thanh có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, gồm: Y tế cơ sở; y tế dự phòng; khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người; mỹ phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; trang thiết bị y tế; dân số.


         Phòng Y tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.


    2. Nhiệm vụ - quyền hạn:


         - Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Y tế và chương trình cải cách hành chính nhà nước về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.


         - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn.


         - Tham mưu giúp UBND thành phố điều tra, phát hiện dịch bệnh và các giải pháp huy động, quản lý sử dụng nguồn lực để thực hiện công tác y tế dự phòng và phòng, chống dịch bệnh tại địa phương; thực hiện báo cáo dịch bệnh theo quy định.


         - Kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống, quản lý bệnh nghề nghiệp và dinh dưỡng cộng đồng trên địa bàn.


         - Giúp UBND thành phố quản lý việc tổ chức, cá nhân hành nghề Y, Dược trên địa bàn thành phố, tỉnh theo quy định của pháp luật và theo phân cấp.


         - Tham mưu cho UBND thành phố kiểm tra, thanh tra, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về thuốc, vắcxin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm và an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.


         - Xác nhận công bố tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm; cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở, doanh nghiệp có cơ sở sản xuất thực phẩm đóng trên địa bàn theo phân cấp và theo quy định của pháp luật.


         - Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định, quy chế, tiêu chuẩn, quy phạm, định mức kinh tế, kỹ thuật đã được nhà nước, bộ Y tế, UBND tỉnh ban hành về quản lý dược, thiết bị, vật tư y tế.


         - Chủ trì phối hợp với các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội trên đại bàn thực hiện công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh và tham gia vào các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn theo quy định của UBND thành phố và Sở Y tế.


         - Kiểm tra thanh tra chuyên ngành Y tế về vệ sinh phòng dịch, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, vệ sinh an toàn thực phẩm, mỹ phẩm, dược, trang thiết bị y tế; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định hiện hành.


         - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan và của trạm Y tế các xã, phường theo quy định của pháp luật.


         - Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.


         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.

Ban biên tập
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn