Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 46
Lượt đã truy cập 4867650
Phòng ban
24/11/2010  
Phòng Kinh tế
       Địa chỉ: số 821/2, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 7, thành phố Vị Thanh
 

LÃNH ĐẠO

--------oo00oo--------

 

Trưởng phòng:

 

  •     Hồ Hồng Lâm

 

Phó Trưởng phòng:

  

  •     Lê Quốc Triều
  •     Nguyễn Bé Sáu

Điện thoại:

    (0711).3876.535, (0711).3876.325

 

 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

 

 

     1. Vị trí - chức năng:

 

           Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Vị Thanh có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.


           Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học & Công nghệ.


     2. Nhiệm vụ - Quyền hạn:


                  a. Nhiệm vụ, quyền hạn chung:


           - Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công thương, Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch; chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được duyệt.


           - Trình UBND thành phố quyết định kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và hợp tác xã trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.


           - Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về công tác nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, và hợp tác xã trên địa bàn.


           - Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện công tác nông, lâm, ngư nghiệp, khoa học công nghệ, công nghiệp, thủy lợi tiểu thủ công nghiệp, thương mại, du lịch và hợp tác xã trên địa bàn theo quy định của UBND thành phố, Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Công thương, Sở Khoa học & Công nghệ và Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.


           - Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác nông, lâm, ngư nghiệp, thủy lợi, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và hợp tác xã trên địa bàn theo quy định của pháp luật.


           - Phối hợp thực hiện công tác Định canh - Định cư và tổ chức sắp xếp dân cư theo đúng quy hoạch được duyệt tại các đơn vị xã, phường theo kế hoạch nhằm ổn định dân cư, đáp ứng yêu cầu về xây dựng phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội của thành phố.


           - Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.


           - Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.


           - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.


                  b. Nhiệm vụ


                         * Đối với công tác nông, lâm, ngư nghiệp và phát triển nông thôn:


           - Tham mưu cho UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra, kiểm tra UBND xã, phường thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến lâm sản, nông sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.


           - Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước về điện, vật liệu nổ công nghiệp, kỹ thuật an toàn trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; tham gia xây dựng kế hoạch phát triển điện và kiểm tra chất lượng các công trình điện do ngân sách thành phố đầu tư.


           - Xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động khuyến công, hỗ trợ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Công thương.


           - Quản lý Nhà nước đối với các hợp tác xã trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; tổ chức triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.


                         * Đối với lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và hợp tác xã:


           - Tiến hành khảo sát, nghiên cứu thị trường trong và ngoài phạm vi thành phố, phục vụ cho sự nghiệp phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.


           - Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, hợp tác xã thương mại trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

 

Ban biên tập
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn