Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 52
Lượt đã truy cập 4867577
Thành phố Vị Thanh
27/11/2010  
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỊ THANH
       Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, phường I, thành phố Vị Thanh (Address: No 425, Trần Hưng Đạo stress, ward I, Vi Thanh city, Hau Giang province)
 

Thông tin, địa chỉ chính thức của đơn vị (Information, address of People's CommiHee of Vi Thanh City):

 

Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh (nhiệm kỳ 2015-2020)

Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, phường I, thành phố Vị Thanh;

Điện thoại: 02933.876315;

Fax: 02933.870609;

Thư điện tử: vithanh@haugiang.gov.vn.

 

 

People's CommiHee of Vi Thanh City

Address: No 425, Trần Hưng Đạo stress, ward I, Vi Thanh city, Hau Giang province;

Phone: 02933.876315;

Fax: 02933.870609;

Email: vithanh@haugiang.gov.vn.

 

TỔ CHỨC BỘ MÁY

--------oo00oo--------

Chủ tịch (Chairman):

 

 •  Họ, tên (Full name): Nguyễn Văn Hòa.
 • Điện thoại (Phone): 02933.876056.
 • Thư điện (Email): hoanv@haugiang.gov.vn.

 

Phó Chủ tịch (Vice - Chairman):

 

 • Họ, tên (Full name):  Nguyễn Văn Tuấn.
 • Phụ trách lĩnh vực Văn hóa - Xã hội (Field of Culture - Society)
 • Điện thoại (Phone): 02933.876056.
 • Thư điện (Email): tuannv@haugiang.gov.vn).

 

 

 • Họ, tên (Ful name): Trần Hoa Phượng.
 • Phụ trách lĩnh vực Kinh tế (Fiel of Economy).
 • Điện thoại (Phone): 02933.876056.
 • Thư điện (Email): phuongth@haugiang.gov.vn.

 

 

 •  Họ, tên (Ful name): Nguyễn Việt Dũng.
 • (Phụ trách lĩnh vực Đô thị - Xây dựng (Fiel of the City - Buil)
 • Điện thoại (Phone): 02933.876315.
 • Thư điện (Email): dungnv.tpvt@haugiang.gov.vn)

 
 

GIỚI THIỆU CHUNG

--------oo00oo--------

 

          Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh do Hội đồng nhân dân thành phố bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân thành phố, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Hội đồng nhân dân thành phố và UBND tỉnh Hậu Giang.


          UBND thành phố Vị Thanh chịu trách nhiệm chấp hành Hiến pháp, Luật, các văn bản của Trung ương, UBND tỉnh, các Sở, HĐND cùng cấp và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố, nhằm bảo đảm thực hiện chủ trương, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn thành phố.

 

 

 

CHỨC NĂNG

--------oo00oo--------

 

           UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước ở thành phố Vị Thanh, góp phần đảm bảo sự chỉ đạo, quản lý thống nhất trong bộ máy hành chính từ Trung ương tới cơ sở.

 

 

 

NHIỆM VỤ - QUYỀN HẠN

--------oo00oo--------

 

           Trong lĩnh vực kinh tế, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 97, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

 

           Trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi và đất đai, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 98, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


           Trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 99, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


           Trong lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 100, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


           Trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch và kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố theo quy định tại Điều 101, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


           Trong lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, văn hoá thông tin và thể dục thể thao, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại điều 102, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


           Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 103, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


           Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 104, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


           Trong việc thực hiện chính sách dân tộc và tôn giáo, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 105, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


           Trong lĩnh vực thi hành pháp luật, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 106, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;


           Trong việc xây dựng chính quyền và quản lý địa giới hành chính, UBND thành phố thực hiện những nhiệm vụ theo quy định tại Điều 107, Mục 2, Chương IV UBND Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.


           Ngoài những nhiệm vụ trên, UBND thành phố còn có nhiệm vụ, quyền hạn sau:


           - Xây dựng quy hoạch phát triển đô thị của thành phố trình HĐND thành phố thông qua để trình UBND tỉnh phê duyệt.


           - Thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố về quy hoạch tổng thể xây dựng và phát triển đô thị của thành phố trên cơ sở quy hoạch tỉnh Hậu Giang, kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, biện pháp bảo đảm trật tự công cộng, giao thông, phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường đô thị; biện pháp quản lý dân cư đô thị và tổ chức đời sống dân cư trên địa bàn thành phố.


           - Thực hiện quản lý và kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước của thành phố theo sự phân cấp của Chính phủ, của tỉnh; tổ chức thực hiện các quyết định xử lý vi phạm trong xây dựng, lấn chiếm đất đai theo quy định của pháp luật.


           - Quản lý, kiểm tra đối chiếu với việc sử dụng các công trình công cộng được giao theo sự phân cấp quản lý của UBND tỉnh; việc xây dựng các trường phổ thông quốc lập cấp tiểu học và trung học cơ sở, mầm non; việc xây dựng và sử dụng các công trình công cộng, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, giao thông nội thành, an toàn giao thông, vệ sinh đô thị trên địa bàn thành phố.


           - Quản lý các cơ sở văn hoá - thông tin, thể dục thể thao của thành phố; bảo vệ và phát huy giá trị của các di tích lịch sử - văn hoá và danh lam thắng cảnh do thành phố quản lý.
 

 

 

Ban biên tập
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn