Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 62
Lượt đã truy cập 3970151
Lịch làm việc
22/04/2011  
Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh (từ ngày 25/4 đến ngày 29/4/2011)
      
 

 

THỨ HAI: 25/4/2011
 
- 07 giờ 30:Chủ tịch dự họp thông qua đồ án quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới Vị Tân, TP.Vị Thanh. Mời TT. Thành ủy, HĐND, đ/c Lê Thanh Hùng - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đ/c Nguyễn Văn Thắng - Trưởng Công an thành phố, thành viên BCĐ xây dựng xã nông thôn mới thành phố; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Vị Tân. Điểm tại UBND xã Vị Tân.
- 07 giờ 30:Phó Chủ tịch Trực dự họp về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Mời lãnh đạo phòng TN&MT. Điểm tại phòng họp số 1 VP.UBND tỉnh (thay giấy mời).
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch Đô thị - Xây dựng làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30:Phó Chủ tịch Trực dự Hội nghị sơ kết các Sở, ban ngành của tỉnh và Chương trình hợp tác kinh tế giữa tỉnh Hậu Giang với các tỉnh, thành phố. Mời lãnh đạo phòng TC-KH cùng dự và chuẩn bị báo cáo. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh (thay giấy mời).
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Văn - Xã họp bàn một số vấn đề thực hiện Quyết định số 102/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn. Mời phòng Dân tộc, TC-KH, LĐ-TB&XH thành phố, TT. UBND và cán bộ xóa đói giảm nghèo phường III, phường IV xã Vị Tân và Hỏa Lựu. Điểm tại phòng họp số 2 VP. HĐND&UBND thành phố. (Phòng Dân tộc chuẩn bị nội dung)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Đô thị - Xây dựng làm việc tại cơ quan.
- 15 giờ 00: Chủ tịch dự họp thường trực Thành ủy về công tác cán bộ. Điểm tại phòng họp Thành ủy.
 
THỨ BA: 26/4/2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch, các phó Chủ tịch họp thường trực UBND nghe các đơn vị thông qua công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm vàcông tác dạy nghề; chương trình thưong mại dịch vụ. Mời phòng LĐ-TB&XH, Kinh tế, QLĐT, TC-KH, Đài truyền thanh thành phố. Điểm tại phòng họp số 2 VP. HĐND&UBND thành phố (các đơn vị dự họp chuẩn bị nội dung) (thay giấy mời).
- 13 giờ 30: Chủ tịch dự họp Ban Thường vụ Thành ủy. Điểm tại phòng họp Thành ủy.
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực kiểm tra công tác bầu cử đơn vị phường IV. Mời TT. UBMTTQ, phòng Nội vụ cùng dự. Điểm tại trụ sở UBND phường IV (thay giấy mời).
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
- 19 giờ 00: Phó Chủ tịch Văn - Xã dự khai mạc Hội thi hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2011. Điểm tại công viên Hòa Bình.
 
THỨ TƯ: 27/4/2011
 
- 07 giờ 00: Chủ tịch dự lễ khánh thành công trình Trường THPT Chiêm Thành Tấn. Mời TT. Thành ủy, HĐND, UBMTTQ, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể thành phố. Điểm tại trường THPT Chiêm Thành Tấn.
- 08 giờ 00: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp mặt kỷ niệm 36 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2011). Điểm tại Hội trường Thành ủy.
- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch ĐT-XD dự hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 01/4/2011 của Tỉnh ủy về công tác cán bộ giai đoạn 2010-2015. Điểm tại Hội trường Thành ủy.
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch Trực họp giải quyết khiếu nại của công dân trên địa bàn TP.Mời Chánh Thanh tra, Trưởng phòng TN&MT cùng dự và chuẩn bị báo cáo. Điểm tại Phòng số 1 VP.UBND tỉnh (thay giấy mời).
 
THỨ NĂM: 28/4/2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch, phó Chủ tịch Trực dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. Điểm tại Hội trường Thành ủy (cả ngày).
- 07 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD làm việc tại cơ quan.
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD họp giải quyết vướng mắc việc xây dựng các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Mời lãnh đạo phòng QLĐT. Điểm tại phòng họp số 2 VP.UBND tỉnh (thay giấy mời).
- 19 giờ 00: Phó Chủ tịch Văn - Xã dự bế mạc Hội thi hoạt động tuyên truyền cổ động tỉnh Hậu Giang lần thứ VIII năm 2011. Điểm tại công viên Hòa Bình.
 
THỨ SÁU: 29/4/2011
 
- 07 giờ 30: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch dự họp báo tuần với TT. Thành ủy, HĐND, UBMTTQ thành phố. Mời thủ trưởng các ngành Công an, Ban CHQS, TC-KH, QLĐT, TN&MT, Kinh tế, Nội vụ, VH&TT, LĐ-TB&XH, GD&ĐT, Y tế, Ban QLDA ĐT-XD, Trung tâm PTQĐ, VP. HĐND&UBND, các đoàn thể thành phố; Thường trực Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố chuẩn bị nội dung sơ kết công tác bầu cử Điểm tại Hội trường Thành ủy (lầu). (thay giấy mời)
- 13 giờ 30: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Trực dự Hội nghị với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố để hướng dẫn các nội dung có liên quan đến việc thực hiện quyền vận động bầu cử của những người ứng cử. Điểm tại Hội trường UBND thành phố. (phòng Nội vụ chuẩn bị nội dung)
- 13 giờ 30: Phó Chủ tịch ĐT-XD dự hội nghị sơ kết công tác dân vận quí I/2011. Điểm tại Hội trường Thành ủy (lầu)..
 

 

VP. HĐND&UBND thành phố
Tin liên quan:
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn