Trang chủ  |  Liên hệ  |  Hỏi đáp  |  Liên kết website [Đăng nhập]
Số liệu thống kê
Hộp thư góp ý
Lịch làm việc
 
Tìm kiếm

 

Dịch vụ công - Tỉnh Hậu Giang
Thống kê truy cập
Đang truy cập 3
Lượt đã truy cập 3970229
Chính trị
Thành phố Vị Thanh: Kết quả bước đầu thành lập tổ Dân vận ấp, khu vực (09/04/2012)
Xem tiếp
Hiệu quả sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" ở thành phố Vị Thanh (23/03/2012)
Xem tiếp
Hồ Chí Minh nói về nguồn lực con người xã hội chủ nghĩa (08/03/2012)
Xem tiếp
Ông Nguyễn Nam Thuận học tập và làm theo lời Bác (26/02/2012)
Qua 5 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ phường VII thành phố Vị Thanh đã đạt nhiều hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến công tác, đời sống, sản xuất và sinh hoạt của cán bộ và nhân dân ở địa phương. Qua đó, đã có nhiều điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng.
Xem tiếp
Thành phố Vị Thanh: Kiểm tra, giám sát góp phần hạn chế vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên (14/02/2012)
Năm 2011, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng được cấp ủy các cấp đặc biệt quan tâm và coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ thành phố năm 2011. Chính từ sự tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần hạn chế vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên so với năm 2010 và giúp Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đạt thứ hạng cao (hạng nhì) trong phong trào thi đua ngành kiểm tra toàn tỉnh.
Xem tiếp
Hồ Chí Minh nói về nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân (07/02/2012)
Xem tiếp
Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ mới (12/01/2012)
Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X nhấn mạnh: “Xây dựng đội ngũ tri thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”
Xem tiếp
Người làm công tác tư tưởng (12/01/2012)
Xem tiếp
THÔNG BÁO
ẢNH HOẠT ĐỘNG
VIDEO HOẠT ĐỘNG
LIÊN KẾT WEBSITE

  

 
© Bản quyền thuộc: Ủy ban Nhân dân Thành phố Vị Thanh - Hậu Giang
Địa chỉ: Số 425, đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 3, Phường I, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0711.3876315 - Fax: 0711.3870609 - Email: vithanh@haugiang.gov.vn